انتصابات داخلی

مدیـر گروه آموزشی مهندسی عمران- نقشه‌برداری منصوب شد

مدیـر گروه آموزشی مهندسی عمران- نقشه‌برداری منصوب شد

به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر بهرام عزیزالله گنجی ریاست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتر حمید مطیعیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، به مدت دو سال به سمت مدیـر گروه آموزشی مهندسی عمران- نقشه‌برداری منصوب شد.

ادامه مطلب
ابقاء مدیـر گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشگاه

ابقاء مدیـر گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر بهرام عزیزالله گنجی رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتر علی دیوسالار عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع، به مدت دو سال در سمت مدیـر گروه آموزشی مهندسی صنایع ابقاء شد.

ادامه مطلب
مدیـر گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم پایه منصوب شد

مدیـر گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم پایه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر بهرام عزیزالله گنجی رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتر محمود بهروزی فر عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه به مدت دو سال به سمت مدیـر گروه آموزشی ریاضی منصوب شد.

ادامه مطلب