جلسه مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه با دانشجویان بین الملل

۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۰ کد : ۲۴۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۱
به گزارش روابط عمومی، جلسه صمیمانه مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دانشجویان بین الملل با حضور مجموعه مدیریت همکاری های علمی و بین المللی، نمایندگان معاونت آموزشی، برخی از رؤسا و نمایندگان دانشکده ها در امور بین الملل و دانشجویان بین الملل برگزار گردید.
جلسه مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه با دانشجویان بین الملل

گفتنی است در این جلسه مباحثی پیرامون مسائل آموزشی-پژوهشی و دانشجویی این دانشجویان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین دانشجویان نقطه نظراتی را مطرح و مجموعه بین الملل با مشارکت نماینده معاونت آموزشی بر بررسی این پیشنهادات تاکید نمودند. مدیریت همکاری های علمی و بین المللی همواره جلسات منظمی را در راستای بهبود وضعیت آموزشی-پژوهشی و دانشجویی دانشجویان بین الملل برگزار نموده است.

شایان ذکر است، بیش از ۳ درصد از دانشجویان کل دانشگاه را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند و این درحالی است که براساس داده های وزارت علوم، میانگین این مقدار در سطح دانشگاه های کشور تنها 1/4 درصد می باشد.


نظر شما :